NAŠE SLUŽBY

ZAMĚŘUJEME SE NA HALOVÉ OBJEKTY, ALE PORADÍME SI I S VENKOVNÍMI MANIPULAČNÍMI PLOCHAMI A KOMUNIKACEMI NEBO DÍLČÍMI ZÁKLADY KONSTRUKCÍ A TECHNOLOGICKÝCH CELKŮ.

PROJEKČNÍ ČINNOST

Zaměřujeme se na prováděcí projekty podlah, resp. výrobně - technické dokumentace dle požadavků a zvyklostí zhotovitelů a investorů. Máme však zkušenosti i s přípravou projektů v průběhu stavebního řízení.

TECHNICKÉ PORADENSTVÍ A KONZULTAČNÍ ČINNOST

Provádíme návrhy a posouzení podlahových desek a dalších konstrukcí z prostého betonu, vláknobetonu, drátkobetonu a železobetonu dle aktuálních technických norem a předpisů nebo dle požadavků investora.

DIAGNOSTIKA A POSUDKY

Dle požadavků investora navrhneme možné úpravy nebo sanaci podlahy. Zpracujeme pasportizaci a posouzení stávajícího stavu včetně diagnostiky, zkušebnictví a nebo vyhodnocení rovinnosti podlahy.